Ανακοινώσεις

Category

Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πλήρωση των 28 θέσεων εργασίας που θα στελεχώσουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με την πράξη με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα αναρτηθούν το αργότερο μέχρι την 09/08/2013 στο site μας