Πατρ. Αλεξανδρείας

alexandreiasΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Το πρόγραμμα «ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών – ΥΔΑΣ ύψους 240.000,00€ ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε την ίδρυση 4 σχολείων και 1 επαγγελματικής σχολής.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να δώσει στον τοπικό πληθυσμό τα εκπαιδευτικά εφόδια για να επιβιώσει με την εργασία και όχι την ελεημοσύνη.

Το πρόγραμμα θα είχε ως αποδέκτη την ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΑΝΑΣ και το ποσό εκχωρήθηκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας το 2004 για να προβεί στην εκτέλεση του, ενώ ο ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ διέθεσε 10.000€ για την έναρξη του προγράμματος.

ΕΤΟΣ 2003 -2004

ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπτυξιακό έργο & Ανακαίνιση κτιρίων

Αφορούσε την αυτόνομη πρωτοβουλία του Μακαριστού Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρου του Ζ’ για την ανακαίνιση κτιρίων και ναών στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Η χρηματοδότηση προήλθε από ενισχύσεις του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος, χορηγούς και ευεργέτες της Ομογένειας από χώρες της Αφρικής και ίδια μέσα.

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ προσέγγισε τα 3.000.000€

alexmain

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 30 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αφορούσε την εποπτεία και την συμβουλευτική σε τεχνικό επίπεδο όλου του σχεδιασμού του αναπτυξιακού, κατασκευαστικού και ανακαινιστικού έργου πενταετούς προγραμματισμού σε Αίγυπτο και 30 χώρες της Αφρικής

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.000.000, 00€.