Ταύρος Β

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Η Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας» με την υποστήριξη του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποίησε στο Δήμο του Ταύρου δεκάμηνο πρόγραμμα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους, Α.Μ.Ε.Α. και ψυχικά πάσχοντες.

Η παραπάνω δράση ενίσχυσε δευτερογενώς και επικουρικά τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του ΚΕΦΟ, ενώ συνεργάστηκε κυρίως με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» λόγω της κοινής ομάδας-στόχου. Όλα τα άτομα τα οποία επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα μας ήταν ήδη ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Η δική μας παρέμβαση αφορούσε την ομάδα εκείνων που είχε ανάγκη από ψυχολογική στήριξη είτε γιατί αντιμετώπιζε κάποιο ψυχικό πρόβλημα είτε γιατί βίωνε αισθήματα μοναξιάς κυρίως λόγω της ηλικίας.

tavrosB

Στόχοι του Προγράμματος

Οι στόχοι αυτού του προγράμματος, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, ήταν η ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων, Α.Μ.Ε.Α., και ψυχικά πασχόντων. Η ψυχολογική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η συμβουλευτική, οι στόχοι της οποίας είναι περιορισμένοι σε σχέση με τους στόχους της ψυχοθεραπείας. Οι λόγοι που προτιμήθηκε αυτή η μορφή παρέμβασης είναι σαφείς αν αναλογιστεί κανείς τις ομάδες-στόχους που απευθυνόμασταν και κυρίως την ομάδα των ηλικιωμένων που αποτελούσε και την πλειοψηφία των ατόμων που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται στην συμβουλευτική είναι πιο επιφανειακές και δεν αγγίζουν σε βάθος τις στάσεις ζωής των ατόμων.

Μέσω της συμβουλευτικής στοχεύαμε στο να διευθετήσουμε με ικανοποιητικό τρόπο ορισμένες πλευρές της καθημερινής ζωής των ηλικιωμένων, αλλά και ΑΜΕΑ ή να παρέχουμε καθοδήγηση σε συμπεριφορές που είναι περισσότερο λειτουργικές για τους ίδιους. Στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε μια θετική διαπροσωπική σχέση, η οποία να είναι βοηθητική για το άτομο ώστε να συζητήσει ανοιχτά τα προβλήματά του και να εξετάσει μαζί μας τις πιθανές λύσεις.

Οι κατ’ οίκον επισκέψεις μας ήταν εβδομαδιαίες και πέρα από την συντροφιά που ένιωθε ότι είχε το άτομο, επιδιώξαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του (ένας λόγος παραπάνω ήταν ότι μας δεχόταν στον δικό του χώρο), ώστε να το παροτρύνουμε να μιλήσει για τον εαυτό του. Στους στόχους μας συμπεριλαμβάνονταν η τόνωση του αυτοσυναισθήματος των ηλικιωμένων, η ενθάρρυνση, η ανύψωση του ηθικού τους και η ενίσχυση της θέλησής τους για επανάκαμψη και επιβίωση.

Σε περιπτώσεις όπου προϋπήρχε ψυχικό πρόβλημα φροντίσαμε για την τακτική λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και συνεργαστήκαμε με τον ψυχίατρο που τους παρακολουθούσε, ενώ όπου διαπιστώσαμε εμείς ψυχικό πρόβλημα φροντίσαμε ώστε να αρχίσει να παρακολουθείται από γιατρό.