Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός 2011

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

  Ενοίκια 1200,00
Για την πραγματοποίηση του σκοπού 16461,435
Συνολο 17661,43

 

 

 

Οικονομικός Απολογισμός 2010

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Σύμβαση & αποπληρωμή δράσης για το έργο με Κωδ. 452 “Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων” με συμμετοχή ΜΚΟ και το Υπ. Εργασίας 30000,00 Ενοίκια 1200,00
Αμοιβές τρίτων 24593,00
Φόροι, Τέλη κλπ. 5376.87
Για την πραγματοποίηση του σκοπού 8657,15
Συνολο 30000,00 Συνολο 39827,02

 

 

Οικονομικός Απολογισμός 2009

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Δράση : Απασχόληση ανέργων απο Υπουργείο Εργασίας Σύμβασης υποέργου 452 30000,00 Ενοίκια 1100,00
Μισθοί 40544,32
Εργοδοτικές εισφορές 10942,97
Σύμβαση & αποπληρωμή δράσης για την απασχόληση ανέργων απο ΜΚΟ και το Υπουργείο Εργασίας Σύμβαση υποέργου 151 24000,00 Αμοιβές τρίτων 8500,00
Φόροι, Τέλη κλπ. 2757,68
Δαπάνες Μ.Κ.Ο. 13315,53
Συνολο 54000,00 Συνολο 77160,50