Δελτία Τύπου

Tag

Δελτίο Τύπου Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ελευσίνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29 Σεπτεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ελευσίνας, από τις 12 Σεπτεμβρίου, διανομή σε 96 Ωφελούμενες Οικογένειες με 218 μέλη. Τα προϊόντα παρελήφθησαν από τους εργαζομένους της δομής και χορηγήθηκαν τόσο από τον Δήμο Ελευσίνας, όσο και από τα ΕΛ.ΠΕ. Διανεμήθηκαν τρόφιμα, είδη βασικής υγιεινής, είδη παντοπωλείου και κατεψυγμένα προϊόντα σε ποσότητες ανάλογα με τον αριθμό μελών της κάθε εξυπηρετούμενης οικογένειας. Επίσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, συγκεντρώθηκε, από προσφορά ιδιωτών, και απεστάλη στα σχολεία γραφική ύλη και τσάντες για τους απόρους μαθητές.

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Ελευσίνας λειτουργούν μέσω της σύμπραξης της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ και του Δήμου Ελευσίνας και περιλαμβάνουν Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η λειτουργία του έργου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» της Περιφέρειας Αττικής. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του «ΕΣΠΑ 2014-2020»

Δελτίο Τύπου 20/09/2017 Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας

20/09/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας λειτουργούν μέσω της σύμπραξης της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ και του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας και περιλαμβάνουν Κοινωνικό Παντοπωλείο το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του κάτω από αυτό το πλαίσιο την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Η λειτουργία του έργου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» της Περιφέρειας Αττικής. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του «ΕΣΠΑ 2014-2020»

Όσοι ενδιαφέρονται να αιτηθούν ώστε να επωφελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά με την υπεύθυνη του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο τηλέφωνο 22940.88088 (εσωτ. 102) Ώρες λειτουργίας : 09.00-17.00.

Έντυπο Αίτησης

Δικαιολογητικά