Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31-12-2016,  ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν στη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

 1. Κοινωνικό Φαρμακείο

 2. Κοινωνικό Παντοπωλείο

 3. Δομή Παροχής Συσσιτίου

 4. Τράπεζα Χρόνου

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr) και στην ιστοσελίδα των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς (www.domeskifisias.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται.  Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00).

Για τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόστολος Φορλίδας

Πρόεδρος /Διαχειριστής

prosklisi_farmakeio_FAROS_10_2016 (3)

prosklisi_pantopvleio_FAROS_10_2016

prosklisi_sissitio_FAROS_10_2016

prosklisi_trapeza xronou_FAROS_10_2016

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31-10-2016, ενός (7) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν στη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

 1. Κοινωνικό Φαρμακείο

 2. Κοινωνικό Παντοπωλείο

 3. Δομή Παροχής Συσσιτίου

 4. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

 1. Φαρμακοποιός η βοηθός Φαρμακοποιού (άτομα 1)

 2. Κοινωνικός Λειτουργός (άτομα 4)

 3. Υποστηρικτικό Προσωπικό Κουζίνας (άτομα 1)

 4. Στέλεχος ανθρωπιστικών επιστημών (άτομα 2)

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr) και στην ιστοσελίδα των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς (www.domeskifisias.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 15/07/2016 και ώρα 15.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00).

Για τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόστολος Φορλίδας

Πρόεδρος /Διαχειριστής

ανακοινωση προσκλησης (1)

prosklisi_diamesolavisi_FAROS_6_16 (1)

prosklisi_farmakeio_FAROS_06_2016 (1)

prosklisi_pantopvleio_FAROS_06_2016 (1)

prosklisi_sissitio_FAROS_06_2016 (1)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31-10-2016, ενός (7) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν στη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

 1. Κοινωνικό Φαρμακείο

 2. Κοινωνικό Παντοπωλείο

 3. Δομή Παροχής Συσσιτίου

 4. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

 1. Φαρμακοποιός η βοηθός Φαρμακοποιού (άτομα 1)

 2. Κοινωνικός Λειτουργός (άτομα 4)

 3. Υποστηρικτικό Προσωπικό Κουζίνας (άτομα 1)

 4. Στέλεχος ανθρωπιστικών επιστημών (άτομα 2)

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr) και στην ιστοσελίδα των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς (www.domeskifisias.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 08/07/2016 και ώρα 15.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00).

Για τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόστολος Φορλίδας

Πρόσκληση_Διαμεσολάβηση_FAROS_6_16

Πρόσκληση_Φαρμακείο_FAROS_06_2016

Πρόσκληση_Παντοπωλείο_FAROS_06_2016

Πρόσκληση_Συσσίτιο_FAROS_06_2016_2

Αποτελέσματα πρόσκλησης

Στην Αθήνα, σήμερα την 15/2/2016 αναρτήσαμε τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 11/2-1-2016 Ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δυο (2) έμμεσα ωφελούμενων (νέων, ανέργων μέχρι 30 ετών) μέχρι 30-05-2016 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι :

-Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Πίνακας Προσληπτέων με αναγραφή της θέσης πρόσληψης

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faroselpidas.gr

– Στην ιστοσελίδα των Δομών Κηφισιάς: www.domeskifisias.gr

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα προσληπτέων θα πρέπει από 19/02/2016 έως την 23/02/2016 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα Α – αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (π.χ Βεβαίωση ΙΚΑ , φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας κλπ)

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εάν κάποιος από τους προσληπτέους (αναγραφόμενους στον πίνακα Προσληπτέων ) δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους έμμεσα ωφελούμενους θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της Θέσης (Υπόδειγμα Β – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την καταθέσει στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά , από 17/02/2016 έως και την 19/02/2016

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει την 17/02/2016 έως και την 19/02/2016 ώρα 16.00 μ.μ

Οι ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή, στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά από τις 10.00 π.μ έως και τις 16.00 μ.μ κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Ο πρόεδρος.

Φορλίδας Απόστολος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _02_2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

Επαναληπτική πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-5-2016, ενός (1) ατόμου για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

1) Κοινωνικό Φαρμακείο

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

Κοινωνικό Φαρμακείο

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faroselpidas.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 28/02/2016 και ώρα 15.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00)

 

επαναληπτικη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_16

Bazaar στο The Mall Athens!

Σας περιμένουμε όλους στο Βazaar μας που λαμβάνει χώρα στο The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι ) ,από σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2016 έως 14 Φεβρουαρίου και ώρες 10:00 – 22:00.

Τα έσοδα του Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κηφισιάς.

20160210_001311 20160210_001334 20160210_001348 20160210_001400 20160210_001059 20160210_001155

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 6 μηνών, δύο (2) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν με τη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

1) Δομή παροχής Συσσιτίων

2) Κοινωνικό Φαρμακείο

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αναρτημένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση_Φαρμακείο_2016

Πρόσκληση_συσσίτιο_φαρος_2016

Αποτελέσματα Διαγωνισμού!

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο Φάρος Ελπίδας σας ευχαριστούν για την συμβολή σας στο Bazaar που διεξήχθη στις 19-20 Δεκεμβρίου στον Δήμο Κηφισιάς και σας εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.

Όλοι οι επισκέπτες του Bazaar μας συμμετείχαν σε κλήρωση για δώρα που προσφέρθηκαν από τους χορηγούς μας.

Σήμερα 28/12/2015 κληρώθηκαν με τυχαία επιλογή οι εξής 11 τυχεροί ( O 3-ψήφιος αριθμός δίπλα σε κάθε όνομα αντιστοιχεί στην απόδειξη που κληρώθηκε!) οι οποίοι θα μοιραστούν σετ παιχνιδιών playmobil καθώς και δωρεάν γεύματα σε γνωστά εστιατόρια του Δήμου μας!

winners