Πρόσκληση Κοινωνικό Φαρμακείο Ελευσίνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤHΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

25/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας με κωδικό MIS 5001789

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 12μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους ακόμα και μέχρι την λήξη του προγράμματος . Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Ελευσίνας Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 25/2018), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητα, ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Γ’ Σεπτεμβρίου 11 β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 2155505717,ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 14:00.

Περίληψη Πρόσκλησης

Πρόσκληση

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ (1)

Δελτίο Τύπου 01/08/2018 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κηφισιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01/08/2018

Έγινε σήμερα, Τετάρτη 1η Αυγούστου, δωρεά προς τον φορέα “Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα – «Μέλισσα»”.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Κηφισιάς προσέφερε είδη ένδυσης και υπόδησης καθώς και είδη ψυχαγωγίας (σύνεργα ζωγραφικής) για τα ωφελούμενα μέλη του φορέα.

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κηφισιάς λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα εως Παρασκευή με σταθερό ωράριο 08:00 – 16:00

Διεύθυνση :Μαρίνου Αντύπα 3-5, Κηφισιά

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο:210.62 30 919

Email :

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο :kpkifisias@gmail.com

Δελτίο Τύπου 31/07/2018 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ελευσίνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελευσίνα, 31 Ιουλίου 2018

Ολοκληρώθηκε κατά την εβδομάδα που πέρασε, 23 – 28 Ιουλίου, η διανομή τροφίμων σε 121 εγγεγραμμένες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ελευσίνας οικογένειες. Τα 293 μέλη των οικογενειών παρέλαβαν από τα στελέχη της δομής προϊόντα που χορηγήθηκαν από τον Δήμο Ελευσίνας. Την Παρασκευή 28 Ιουλίου διενεμήθηκαν καταψυγμένα προϊόντα και τυρί προσφορά της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια. Η συνεισφορά τόσο του Δήμου Ελευσίνας, όσο και της εταιρίας των ΕΛ.ΠΕ. είναι ιδιαιτέρως σημαντική, προκειμένου κανείς από τους πολίτες της Ελευσίνας να μη στερηθεί τα βασικά αγαθά.

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, μετά τις φονικές πλημμύρες του φθινοπώρου, βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης, αυτή τη φορά για τους πυρόπληκτους από τις πυρκαγιές των περασμένων ημερών. Με πρωτοβουλία και καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι υπάλληλοι των ΔΠΒΑ συγκεντρώσαμε, κατηγοριοποιήσαμε και αποστείλαμε στον Δήμο Μεγαρέων είδη πρώτης ανάγκης, για τους συνανθρώπους μας στην Κινέτα. Όλα τα τρόφιμα, το παραφαρμακευτικό υλικό και τα είδη παντοπωλείου προήλθαν από την αυθόρμητη και συγκινητική προσφορά των πολιτών της Ελευσίνας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Ελευσίνας λειτουργούν μέσω της σύμπραξης της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ και του Δήμου Ελευσίνας και περιλαμβάνουν Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η λειτουργία του έργου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» της Περιφέρειας Αττικής. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του «ΕΣΠΑ 2014-2020»