Διανομή Ψαριών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

Σήμερα 4 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε διανομή ψαριών στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

Η ΜΚΟ “ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ” ευχαριστεί θερμά τους ιχθυοπαραγωγούς στην Ιχθυόσκαλα για την ενίσχυση με τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.Ενέργειες σαν αυτή συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια μας για στήριξη ατόμων και οικογενειών σε οικονομική δυσχέρεια στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου.

Δράση συλλογής τροφίμων

Η Μ.Κ.Ο “ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ” σε συνεργασία με το “ΜΠΟΡΟΥΜΕ” συμμετείχε στην Δράση Μπορούμε στη Λαϊκή στην περιοχή του Κεραμεικού.

Εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Μοσχάτου Ταύρου μαζί με εθελοντές και εκπροσώπους του ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ενημέρωσαν τους πάγκους της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή του Κεραμεικού για την δράση και για τις ανάγκες που υπάρχουν στο Κοινωνικό Συσσίτιο του Μοσχάτου Ταύρου και παρέλαβαν φρούτα και λαχανικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διατροφική στήριξη ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου.

 

Ευχαριστούμε θερμά την Μ.Κ.Ο ΜΠΟΡΟΥΜΕ για την πρόσκληση στην δράση , δράσεις σαν και αυτή συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια της Μ.Κ.Ο “ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ”  να στηρίξει πάνω 1000 δικαιούχους των Δομών Παροχής Βασικών αγαθών σε 6 Δήμους.

 

 

Παραλαβή Προιόντων από Κέντρο Εφοδιασμού Περιφέρειας Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                                   18/06/2018

Σήμερα 18 Ιουνίου 2018  Η Μ.Κ.Ο “ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ” και ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου παρέλαβαν πλήθος προιόντων από την Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από το  Κέντρο Διαχείρισης ,αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης, τα προιόντα  είναι μια σημαντική  ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

Η χορηγία συνέβαλλε αποφασιστικά στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤHΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

24/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας με κωδικό MIS 5001789

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 12μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους ακόμα και μέχρι την λήξη του προγράμματος . Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Ελευσίνας Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 24/2018), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητα, ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Γ’ Σεπτεμβρίου 11 β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 2155505717,ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 14:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ

Πρόσκληση Φαρμακείο Μαρκόπουλο Μεσογαία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

23/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα χρόνο ακόμα και μέχρι την λήξη του προγράμματος τον 10/2020). Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Υποέργο 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 23/2018), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του Υποκαταστήματος  του φορέα μας στην Δ/νση  Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr) και στο τηλέφωνο 215 5505717, ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 13:00.

Πληροφορίες : Τηλ : 2299020187 , Διεύθυνση : Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο   , (Υπεύθυνη Κα Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ

ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H Μ.Κ.Ο “ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ”  ευχαριστεί θερμά την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ για την ενίσχυση με τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μοσχάτου Ταύρου. Η ευαισθητοποιημένη στάση της εταιρείας συνέβαλλε αποφασιστικά στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου.