Επιτυχής Ολοκλήρωση των Δράσεων του Πάσχα

bazaaaaaaaar

Στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο. Φάρος-Ελπίδας διοργάνωσαν μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς, δηλαδή του Κοινωνικού Συσσιτίου, Φαρμακείου και κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με εθελοντές το προσωπικό που εργάζεται στις Κοινωνικές Δομές, με αφορμή το Πάσχα, κατασκεύασε λαμπάδες και διοργάνωσε ένα bazaar. Το bazaar διεξήχθη στη συμβολή των οδών Λεβίδου & Κασσαβέτη το Σάββατο 5 Απριλίου τις ώρες 10.30 – 15.00 και συνεχίστηκε το Σάββατο 12 Απριλίου έως τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους της κοινότητας επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση ενός σημαντικού ποσού για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πέρα, λοιπόν, από την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων είναι σημαντικό, ότι μέσω του Προγράμματος επιχειρήθηκε η ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων της ευρύτερης κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής αυτής οι κάτοικοι φάνηκε να αποκτούν γνώση των αναγκών και των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων της κοινότητας και να συνειδητοποιούν ότι μπορούν να προσφέρουν και να στηρίξουν με τον τρόπο τους.
Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο τους εθελοντές που συμμετείχαν στην δράση κατά τη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του bazaar, όσο και τους πολίτες που με την αγορά τους συνέβαλλαν στην προσπάθεια αυτή.
Εν συνεχεία σε συνεργασία με το προσωπικό που εργάζεται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου διοργανώθηκε συγκέντρωση τροφίμων στο Α΄, Β΄, Γ΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κηφισιάς και το Κ.Α.Π.Η. της Νέας Ερυθραίας. Η συγκέντρωση τροφίμων ξεκίνησε στις 3 Απριλίου και ολοκλήρώθηκε στις 25 Απριλίου 2014.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους που είναι εγγεγραμένοι στα Κ.Α.Π.Η., αλλά και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών στους κατοίκους και αφετέρου η συγκέντρωση ορισμένων τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο το προσωπικό που εργάζεται στα Κ.Α.Π.Η., όσο και τους κατοίκους εγεγραμμένους στα Κ.Α.Π.Η. για το ενδιαφέρον και την προσφορά τους.
Οι δράσεις μας επεκτάθηκαν και στα Super Market του Δήμου μας τα οποία μας στηρίζουν συνεχώς σε όλον αυτό τον αγώνα μας.Έτσι λοιπόν διεξήχθη συγκέντρωση τροφίμων στους χώρους αυτούς. Η δράση έλαβε χώρα το Σάββατο στις 12 Απριλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 στα supermarket “Σκλαβενίτης” της Νέας Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας και την Κυριακή 13 Απριλίου και ώρα 11.00 έως 17.00 σε ολα τα supermarket του Δήμου Κηφισιάς, δηλάδή στον ”Δημήτριος Θανόπουλος”, ” ΑΒ Βασιλόπουλος”, ”Βερόπουλος”.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους επιτεύχθηκε αφενός ενημέρωση και γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση μιας σημαντικής ποσότητας τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο την διεύθυνση, τους υπευθύνους και το προσωπικό των supermarket για το ενδιαφέρον, τη στήριξή και την φιλοξενία τους, όσο και τους πολίτες για την έμπρακτη συμμετοχή τους.
Τελειώνοντας τις δράσεις μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την συμβολή τους τα σχολεία του Δήμου μας και την αμέριστη συμπαράσταση που μας δείχνουν στην προσπάθεριά μας αυτή.Πιο συγκεκριμέν, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε συγκέτρωση τροφίμων από τις 3 Απριλίου έως τις 11 Απριλίου 2014. Στη δράση συμμετείχαν σχολεία από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα από τη Δημοτική ενότητα Κηφισιάς συμμετείχε : το 2ο Νηπιαγωγείο, 3ο και 9ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 7ο και 10ο Νηπιαγωγείο, 8ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο. Από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας: 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας, Λύκειο Ν. Ερυθραίας. Από τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης: Νηπιαγωγείο Εκάλης, Δημοτικό Εκάλης.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους εκπροσώποιυς των σχολικών μονάδων επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση μιας σημαντικής ποσότητας τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πέρα, λοιπόν, από την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων είναι σημαντικό, ότι μέσω του Προγράμματος επιχειρήθηκε η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των κηδεμόνων τους. Μέσω της εμπλοκής αυτής οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για τις ανάγκες και τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων της κοινότητας και συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να προσφέρουν και να στηρίξουν με τον τρόπο τους.

Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο τους Διευθυντές, τους καθηγητές, τους δασκάλους και το προσωπικό που στελεχώνει τα σχολεία, όσο και τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους που συνέβαλλαν σημαντικά στην προσπάθεια αυτή.

bazaaaar 2

«ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Δελτίο Τύπου

Η πράξη με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το έργο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ με το ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ως Συμπράττοντες Φορείς.


Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τροποποιείται ο πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης των υποψηφίων για τη Στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με την Ανακοίνωση 25/21-6-2013. 

Πίνακας Προσληπτέων_Τελικό

Πίνακας Επιλαχόντων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Προσληπτέων Αρχικό

Πρακτικό Ανάρτησης

Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πλήρωση των 28 θέσεων εργασίας που θα στελεχώσουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με την πράξη με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα αναρτηθούν το αργότερο μέχρι την 09/08/2013 στο site μας


«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Αποτελέσματα επιλογής στελεχών για τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς

  Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής 28 νέων ανέργων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών στο Δήμο Κηιφισιάς, σύμφωνα με την Ανακοίνωση 25/21-6-2013, οι οποίοι/ες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών.

Το έργο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» υλοποιείται από τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς και την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στα γραφεία του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, Φιλαδελφείας 2, 10440, Αθήνα,

-Στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς,

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faros-elpidas.gr

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ και η απάντηση τους, από την Επιτροπή Ενστάσεων, θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει την 29η Ιουλίου (επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων) και θα γίνεται, έως και τις 31η Ιουλίου 2013, στα γραφεία μας Φιλαδελφείας 2 Αθήνα


«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ»

Αποτελέσματα επιλογής στελεχών για τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς

  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, τροποποιείται ο πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης των υποψηφίων για τη Στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς σύμφωνα με την Ανακοίνωση 25/21-6-2013.

Το έργο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» υλοποιείται από τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς και την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στα γραφεία του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, Φιλαδελφείας 2, 10440, Αθήνα,

-Στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς,

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faros-elpidas.gr

 


Δελτίο τύπου 25/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25/04/2014

 

BAZAAR ΛΑΜΠΑΔΕΣ

 

 

Στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο. Φάρος-Ελπίδας διοργάνωσαν μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς, δηλαδή του Κοινωνικού Συσσιτίου, Φαρμακείου και κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με εθελοντές το προσωπικό που εργάζεται στις Κοινωνικές Δομές, με αφορμή το Πάσχα, κατασκεύασε λαμπάδες και διοργάνωσε ένα bazaar. Το bazaar διεξήχθη στη συμβολή των οδών Λεβίδου & Κασσαβέτη το Σάββατο 5 Απριλίου τις ώρες 10.30 – 15.00 και συνεχίστηκε το Σάββατο 12 Απριλίου έως τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους της κοινότητας επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση ικανοποιητικού όγκου αγαθών για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πέρα, λοιπόν, από την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων είναι σημαντικό, ότι μέσω του Προγράμματος επιχειρήθηκε η ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων της ευρύτερης κοινότητας. Μέσω της εμπλοκής αυτής οι κάτοικοι φάνηκε να αποκτούν γνώση των αναγκών και των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων της κοινότητας και να συνειδητοποιούν ότι μπορούν να προσφέρουν και να στηρίξουν με τον τρόπο τους.

Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο τους εθελοντές που συμμετείχαν στην δράση κατά τη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του bazaar, όσο και τους πολίτες που με την αγορά τους συνέβαλλαν στην προσπάθεια αυτή.

 

 

Κ.Α.Π.Η.

 

Στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο. Φάρος-Ελπίδας διοργάνωσαν μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς, δηλαδή του Κοινωνικού Συσσιτίου, Φαρμακείου και κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με το προσωπικό που εργάζεται στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου διοργανώθηκε συγκέντρωση τροφίμων στο Α΄, Β΄, Γ΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κηφισιάς και το Κ.Α.Π.Η. της Νέας Ερυθραίας. Η συγκέντρωση τροφίμων ξεκίνησε στις 3 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 25 Απριλίου 2014.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους που είναι εγγεγραμμένοι στα Κ.Α.Π.Η., αλλά και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών στους κατοίκους και αφετέρου η συγκέντρωση ορισμένων τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο το προσωπικό που εργάζεται στα Κ.Α.Π.Η., όσο και τους κατοίκους εγγεγραμμένους στα Κ.Α.Π.Η. για το ενδιαφέρον και την προσφορά τους.

 

SUPERMARKET

 

Στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο. Φάρος-Ελπίδας διοργάνωσαν μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς, δηλαδή του Κοινωνικού Συσσιτίου, Φαρμακείου και κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με τα supermarket της περιοχής διεξήχθη συγκέντρωση τροφίμων στους χώρους αυτούς. Η δράση έλαβε χώρα το Σάββατο στις 12 Απριλίου και ώρα 11.00 έως 16.00 στα supermarket “Σκλαβενίτης” της Νέας Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας και την Κυριακή 13 Απριλίου και ώρα 11.00 έως 17.00 σε όλα τα supermarket του Δήμου Κηφισιάς, ήτοι ”Δημήτριος Θανόπουλος”, ” ΑΒ Βασιλόπουλος”, ”Βερόπουλος”

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους κατοίκους επιτεύχθηκε αφενός ενημέρωση και γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση μιας σημαντικής ποσότητας τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο την διεύθυνση, τους υπευθύνους και το προσωπικό των supermarket για το ενδιαφέρον, τη στήριξή και την φιλοξενία τους, όσο και τους πολίτες για την έμπρακτη συμμετοχή τους.

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Στα πλαίσια των εορτών του Πάσχα η Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς και ο Μ.Κ.Ο. Φάρος-Ελπίδας διοργάνωσαν μια σειρά δράσεων που στόχο είχαν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Κηφισιάς, δηλαδή του Κοινωνικού Συσσιτίου, Φαρμακείου και κυρίως του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων από τις 3 Απριλίου έως τις 11 Απριλίου 2014. Στη δράση συμμετείχαν σχολεία από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα από τη Δημοτική ενότητα Κηφισιάς συμμετείχε : το 2ο Νηπιαγωγείο, 3ο και 9ο Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 7ο και 10ο Νηπιαγωγείο, 8ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο. Από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας: 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας, Λύκειο Ν. Ερυθραίας. Από τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης: Νηπιαγωγείο Εκάλης, Δημοτικό Εκάλης.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, μέσω της επαφής με τους εκπροσώπους των σχολικών μονάδων επιτεύχθηκε αφενός η ενημέρωση και η γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και αφετέρου η συγκέντρωση μιας σημαντικής ποσότητας τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πέρα, λοιπόν, από την κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων είναι σημαντικό, ότι μέσω του Προγράμματος επιχειρήθηκε η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των κηδεμόνων τους. Μέσω της εμπλοκής αυτής οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για τις ανάγκες και τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων της κοινότητας και συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να προσφέρουν και να στηρίξουν με τον τρόπο τους.

Κρίνουμε σημαντικό να ευχαριστήσουμε τόσο τους Διευθυντές, τους καθηγητές, τους δασκάλους και το προσωπικό που στελεχώνει τα σχολεία, όσο και τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους που συνέβαλλαν σημαντικά στην προσπάθεια αυτή.

Δελτίο Τύπου 11/04/2014

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ    Ο ΜΚΟ “ΦΑΡΟΣ-ΕΛΠΙΔΑΣ” ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ SUPER MARKETS ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 – 16.00 ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00-17.00 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ.

Δελτίο Τύπου 03/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                                                03/04/2014

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

Ενόψει των εορτών του Πάσχα, οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Κηφισιάς οργανώνουν δράσεις για τη συλλογή τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας που θα προσφερθούν στις οικογένειες που στηρίζονται από αυτές.

Έχει πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος και του σκοπού των Κοινωνικών Δομών στα Σχολεία και τα ΚΑΠΗ του Δήμου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν άνθρωποι όλων των ηλικιών στους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη.

Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 και ώρα 10:30-15:00 θα ξεκινήσει ανταλλακτικό bazzar στο κέντρο της Κηφισιάς στην οδό Λεβίδου & Κασσαβέτη με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Όσοι παρευρεθούν θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την προσπάθεια που γίνεται και να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσφέρουν την βοήθειά τους. Λαμπάδες, βιβλία και κάρτες θα βρίσκονται στη διάθεση σας. Το ανταλλακτικό bazzar θα συνεχίσει το επόμενο Σάββατο 12 Απριλίου 2014 έως και την Μ.Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Επιπλέον, την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 από τις 10.00 το πρωί έως και τις 16.00 το μεσημέρι θα βρισκόμαστε στα Σούπερ Μάρκετ της Κηφισιάς και σας καλούμε όλους να μας βοηθήστε ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις 200 οικογένειες που επωφελούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα 200 άτομα του Κοινωνικού Συσσιτίου.

Η προσπάθεια είναι συλλογική και όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή σε οποιονδήποτε βαθμό και με όποιο τρόπο μπορούν. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε βοήθεια και προσφορά μπορεί να κάνει τη ζωή κάποιων συνανθρώπων μας καλύτερη.

Για τις Κοινωνικές Δομές Κηφισιάς