Δελτίο Τύπου 02/12/2013

Κηφισιά, 02 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση των Δομών κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Δήμο Κηφισιάς, κατά την οποία στελέχη των Κοινωνικών Δομών καθώς και η Συντονίστρια του προγράμματος παρουσίασαν τη φιλοσοφία του προγράμματος στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων, χορηγούς και εθελοντές. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά αφενός μεν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να ωφεληθεί από τις Δομές του Προγράμματος (Ωφελούμενοι), και αφετέρου  οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να στηρίξει τις Δομές αυτές προσφέροντας τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ακόμα και υπηρεσίες (Εθελοντές- Χορηγοί).

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς, αιθ. Βασ. Γκατσόπουλος, το απόγευμα της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου 2013. Παρουσιάστηκαν το Γραφείο Διαμεσολάβησης, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Συσσίτιο και η Τράπεζα Χρόνου, πού όλα λειτουργούν στο Δήμο Κηφισίας

 

 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νικός Χιωτάκης, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς κ.Μαρία Κεφαλά- Σαλματάνη και ο Πρόεδρος του ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας κ. Απόστολος Φορλίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων δομών στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας, καθώς και στην εξαιρετική συνεργασία των μερών αυτής της σύμπραξης. Δε θα μπορούσε να λείπει ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες στους χορηγούς και τους εθελοντές, που αποτελούν σημαντικό, απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του έργου. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και κοινωνικοί επιστήμονες από τη Σουηδία, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Mobility for Welfare, που στόχο είχε την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και τεχνογνωσίας.

 
                Προς το τέλος της παρουσίασης δόθηκε ο λόγος στους παριστάμενους για διευκρινιστικές ερωτήσεις/απορίες, σχόλια και προτάσεις  και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχή διεξαγωγή και λήξη της.

 

DELTIO TYPOY _02_12_2013

Δελτίοτ 14/11/2013

 

                                                                                    Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η στήριξη προς τους συνανθρώπους μας συνεχίζεται!

Οι Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργούν με επιτυχία τους τελευταίους μήνες στο Δήμο Κηφισίας, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας. Έως σήμερα, σημαντικός αριθμός από αυτούς έχει ενταχθεί στις Δομές διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και φροντίδας στους ωφελουμένους συνεχίζεται και προσφέρεται η δυνατότητα, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, να ενταχθούν και εκείνοι στις Κοινωνικές Δομές.

 

Καλούμε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιθυμούν να υποστηριχθούν από τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Διαμεσολάβησης στο τηλέφωνο 210 6233315, από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 17:00).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη των ωφελουμένων από τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι:

 • κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς
 • άστεγοι
 • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

 

Δικαιολογητικά

 

 1. Αίτηση
 2. Φωτογραφία
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Κάρτα Ανεργίας ή σε περίπτωση συνταξιούχου υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζεται.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2013. Για τους ενδιαφερόμενους για το Κοινωνικό Παντοπωλείο απαιτείται η προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.
 7. Αντίγραφο του εγγράφου Ε9, όπου αναφέρονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας.
 8. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ.
 9. Μισθωτήριο Κατοικίας ή Τίτλο Ιδιοκτησίας, ή υπεύθυνη δήλωση κατοίκου Κηφισιάς που να δηλώνεται υπεύθυνα ότι φιλοξενείται ο ενδιαφερόμενος.
 10. Για τους ενδιαφερομένους για Κοινωνικό Φαρμακείο απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει ασφάλιση σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου απορίας
 11. Ιατρική γνωμάτευση (εάν υφίσταται πρόβλημα υγείας)
 12. Βεβαίωση ΑΜΕΑ ή άλλης ευάλωτης κοινωνικά ομάδας.

 

Οι Δομές που λειτουργούν στο Δήμο Κηφισιάς είναι οι εξής:

 1. Κοινωνικό Παντοπωλείο (Μ. Αντύπα 5, τηλ. 2106230919)
 2. Δομή Παροχής Συσσιτίων (Κώστα Βάρναλη 58, τηλ. 2106254189)
 3. Κοινωνικό Φαρμακείο (Μ. Αντύπα 5, τηλ. 2106230919)
 4. Τράπεζα Χρόνου (Διονύσου 73 & Γορτυνίας, τηλ.2106233315)

Το έργο «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται από την ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, με συμπράττοντες φορείς το Δήμο Κηφισιάς και την Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο Διαμεσολάβησης, οδός Διονύσου 73 & Γορτυνίας ή στις επιμέρους δομές.

Δελτίο Τύπου 21/06/2013

Αθήνα 21/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.5322/6.1102/28-2-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», με κωδικό ΜΙS 431016 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας ξεκινά στα πλαίσια συνεργασίας με το Δήμο Κηφισιάς την υλοποίηση του Έργου «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» για τη δημιουργία και τη συνέχιση της λειτουργίας τους για 24 μήνες στο Δήμο Κηφισιάς των κάτωθι δομών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης. Για τις δομές αυτές ανακοινώνεται Πρόσκληση πρόσληψης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, είκοσι οκτώ (28) ατόμων για ανέργους έως 30 ετών. Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Φιλαδέλφειας 2, 10440,Αθήνα. Επίσης, η αναλυτική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη διεύθυνση στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr). Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι έως 30 ετών, να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

                                                                                                Για τον

ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                Απόστολος Φορλίδας

Αποτελέσματα